Witaj w firmie: MaGaBit Usługi Komputerowe MaGaBit

2020.04.14   Fk_MbG w wersji 1.4.01

Wprow.PK
kliknij na obrazku aby powiększyć

Program Finansowo-Księgowy "Fk_MbG" pozwala prowadzić pełną księgowość w dowolnej firmie. W zakresie podstawowym księgowania zdarzeń gospodarczych i wydruku kartoteki sald i obrotów (księgi rachunkowej oraz księgi głównej, jest bardzo prosty w użytkowaniu. Od wersji 1.1.00 pozwala tworzyć Jednolite Pliki Kontrolne JPK_KR i JPK_VAT Program Fk_MbG 1.4 tworzy JPK_VAT w wersji 3 obowiązującej od stycznia 2018 roku i JPK_V7M obowiązującej od lipca 2020 roku.

Po zdefiniowaniu parametrów, program umożliwia wydruk rachunku wyników, bilansu firmy, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych lub sprawozdania F01. Nowa wersja programu Finansowo-Księgowego "Fk_MbG" opartego na systemie bazodanowym firmy Microsoft "MS SQL Server", jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Program przetestowano z systemem bazodanowym MS SQL Server 2008 R2, MS SQL Server 2012, MS SQL Server 2014 i MS SQL Server 2016. Tutaj opis Fk_MbG z przykładami lub w dziale "Dokumentacja". Programy Fk_MG i Fk_MbG są bardzo podobne, różnią się systemem bazodanowym na którym są oparte, pierwszy na Oracle, drugi na MS SQL Server.

2020.01.13   KadryMG w wersji 3.4.00

Program kadrowy KadryMG dostosowano do druku Pit-11(25) obowiązującego dla dochodów osiągniętych w roku 2019. Od wersji 3.0.0 program współpracuje z systemem bazodanowym firmy Microsoft "SQL Server". Dotychczasowi użytkownicy wersji wcześniejszej niż 3.4.0 mogą zainstalować aktualizację programu KadryMG do aktualnej wersji dopiero po płatnym uzyskaniu nowego klucza licencyjnego. Jeśli zamówimy nową wersje programu poprzez internet, nowy klucz zostanie zainstalowany automatycznie. Wykaz zmian w programie KadryMG wprowadzonych od dnia 2006.01.05. Opis programu KadryMG tutaj, albo w zakładce "Dokumentacja".

Kartoteka kadrowa

2019.12.18   FakturyMbG w wersji 1.2.01

Łatwy w użyciu program do wystawiania faktur i not księgowych "FakturyMbG" oparty na systemie bazodanowym MS SQL Server. Jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Szczegółowy opis programu fakturującego FakturyMbG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Użytkownicy DOS-owego programu "Dokument" firmy MaGaBit mogą przenieś dotychczasowych kontrahentów do nowego programu, jak to opisano w podrozdziale Obsługa programu FakturyMbG. Program fakturujący FakturyMG od wersji 1.2.01 tworzy Jednolity Plik Kontrolny w wersji 3 obowiązującej od listopada 2019 JPK_FA

2017.09.12   KsięgaMG w wersji 1.2.00

Opis programu KsięgaMG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Z myślą o podmiotach zobowiązanych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów stworzyliśmy program - KsięgaMG. Można zapoznać się z jego możliwościami w wersji demonstracyjnej ściągając go z działu "Pobieranie". Od wersji 1.2 program pozwala tworzyć Jednolity Plik Kontrolny JPK_PKPIR

2017.08.07   TowaryMbG w wersji 1.1.01

Opis programu TowaryMbG tutaj lub dziale "Dokumentacja". Zapraszam do wypróbowania Windowsowego programu "TowaryMbG" (do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynach lub sklepach) opartego na systemie bazodanowym firmy Microsoft "SQL Server". Program jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Od wersji 1.1.00 pozwala tworzyć Jednolite Pliki Kontrolne JPK_MAG i JPK_FA W wersji 1.1.01 dodano moduł Wyroby

WystFakt

2016.07.29   WyciągMG w wersji 1.00.00

Opis programu WyciągMG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Program ułatwia wprowadzanie wyciągów bankowych i pozwala utworzyć z wprowadzonych pozycji Jednolity Plik Kontrolny JPK_WB. Można zapoznać się z jego możliwościami w wersji demonstracyjnej ściągając go z działu "Pobieranie".

2014.11.29   Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wersji 2.4.00

Program dostosowano do zmienionego wieku emerytalnego. Opis programu Rezerwy.

2013.04.10   PłaceMG w wersji 2.0.1

Lista płac
kliknij na obrazku aby powiększyć

W nowej wersji programu "PłaceMG" współpracującego z programem "KadryMG", dostosowano program do współpracy z systemem bazodanowym firmy Microsoft "SQL Server 2008 R2" albo "SQL Server 2012" i umożliwiono przeniesienie dotychczasowych danych do tabel MS SQL Servera.     Tutaj jest wykaz zmian w programie PłaceMG wprowadzonych od dnia 2006.09.30.

Program w łatwy sposób pozwala przygotować listy płac dla wszyskich wprowadzonych do kartoteki kadrowo-płacowej osób. Jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Tutaj opis PłacMG z przykładami lub w dziale "Dokumentacja".     Do działania programu wymagany system Windows XP lub nowszy.

2013.04.10   ZasobyMbG w wersji 1.0.3

Opis programu ZasobyMbG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Program do ewidencji środków trwałych "ZasobyMbG", oparty na systemie bazodanowym firmy Microsoft "SQL Server 2008 R2" albo "SQL Server 2012", jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Programy ZasobyMG i ZasobyMbG są bardzo podobne, różnią się systemem bazodanowym na którym są oparte, pierwszy na Oracle, drugi na MS SQL Server.

WprObr

2013.04.06   Fk_MG w wersji 1.2.9

Program Finansowo-Księgowy "Fk_MG" (oparty na systemie bazodanowym firmy Oracle), jest do pobrania w dziale "Pobieranie". W wersji 1.2.9 program przystosowano do Oracle Express 11. Opis programu Fk_MG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Użytkownicy DOS-owego FK firmy MaGaBit mogą przenieś dotychczasowe dane do nowego programu, jak to opisano w podrozdziale Obsługa programu. Wykaz ostatnich zmian w programie Fk_MG jest tutaj.

2010.09.30   TowaryMG w wersji 1.0.0

Program sprzedaży i ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu lub sklepu "TowaryMG - Sprzedaż i magazyn" oparty na systemie bazodanowym firmy Oracle. Jest do pobrania w dziale "Pobieranie". Opis programu TowaryMG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Użytkownicy DOS-owego "Gospodarka towarowa w cenach zakupu" firmy MaGaBit mogą przenieś dotychczasową kartotekę towarów i obroty zamkniętych miesięcy do nowego programu, jak to opisano w podrozdziale Obsługa programu TowaryMG.

2009.10.02   ZasobyMG w wersji 1.0.0

Program do zarządzania środkami trwałymi "ZasobyMG", oparty na systemie bazodanowym firmy Oracle. Jest do pobrania w dziale "Pobieranie". W programie można stosować amortyzacje liniową, degresywą, sezonową oraz w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Opis programu ZasobyMG tutaj lub w dziale "Dokumentacja". Użytkownicy DOS-owych "Środków trwałych" firmy MaGaBit, mogą przenieś swoją dotychczasową kortotekę środków trwałych do nowego programu, jak to opisano w podrozdziale Obsługa programu ZasobyMG.

Uwaga !

Do uruchomienia dowolnego z wymienionych tu programów trzeba wcześniej zainstalować część WspólnąMG zawierającą biblioteki wykorzystywane przez każdy z programów.

2007.04.05   Zakup programów przez internet

Od dziś jest możliwe zamawianie programów przez naszą stronę internetową. Przyspieszy to znacznie proces zakupu (klient od razu może wydrukować fakturę). Po zalogowaniu na konto pojawi się lista programów wraz z ich cenami. Możliwy jest również zakup uaktualnienia do już posiadanych starych wersji programów. Czekamy na uwagi dotyczące działania systemu.

Pit-5 i Vat-7

W związku z pytaniami, które Państwo do nas kierują, przypominamy, że formularze Pit-5 i Vat-7 można drukować z programu KsięgaMG, ale także na podstawie druków formularzy firmy IPS oraz systemu F-K firmy MaGaBit z programu Pit5 (patrz opis programu Pit5).

2005.07.03   Javascript

Do poprawnego wyświetlania strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi java-script. W Internet Explorerze może pojawić się żółty pasek u góry strony, który to umożliwia.


Autor udziela wszystkim chętnym prawa do bezpłatnego użytkowania programu ZipVO, ale bez prawa modyfikowania, rekompilowania oraz innych zmian w programie.