Utworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_FA w programie fakturującym FakturyMbG.


Dostęp do okna w którym możemy mogli utworzyć Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA, uzyskamy z głównego menu wybierając [Wprowadzanie -> Utwórz JPK_FA].

Jednolity Plik Kontrolny tworzony jest zawsze dla wybranej firmy, roku i miesiąca. Wyboru dokonujemy w oknie przedstawionym po prawej stronie, najpierw wybieramy firmę i rok, a następnie miesiąc.

Pojawi się nam kolejne okno "Utwórz JPK", w którym przyciskiem [Utwórz JPK_FA] tworzymy JPK_FA_rrrr-mm za wybrany miesiąc, gdzie rrrr to wybrany przez nas rok, a mm to miesiąc.

Tworzony plik JPK_FA będzie poprawny przy założeniu, że wystawiane w programie faktury nie dotyczą: "metody kasowej", "samofakturowania", "faktur z egzekucji", "fakturowanie przez przedstawiciela", nie dotyczą wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, "przez drugiego podatnika w transakcji trójstronnej", "faktur tylko z marżą", "faktur zaliczkowych". Wyżej wymienione sformułowania przytoczyłem na podstawie struktury JPK_FA udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Pomijam te faktury, bo nie mam obecnie danych, żeby je poprawnie obsłużyć.

Przy sprzedaży zwolnionej w pliku FakturyMbG.ini w wierszu "P_19A" trzeba będzie podać podstawę prawną zwolnienia z VAT-u. Przy fakturach korygujących w polu "Informacje1" musimy wpisać przyczynę korekty, a w polu "Informacje2" okres korygowanej faktury i oczywiście "Typ" i nr faktury korygowanej w polu "Nr faktury korygowanej"Po kliknięciu przycisku, może miniąć kilka minut zanim program utworzy wybrany plik. Po zakończeniu tworzenia JPK zostanie wyświetlone podsumowanie pozwalające na sprawdzenie zapisanego pliku.

Obok przedstawiono przykładowe podsumowanie dla JPK_FA. Powinniśmy sprawdzić, czy "Suma wartości brutto i netto za miesiąc ..." zgadzają się z naszym rejestrem sprzedaży za wybrany miesiąc.

Utworzony plik JPK_FA jest plikiem tekstowymi zapisanym w katalogu programu FakturyMbG, który można otworzyć dowolnym edytorem tekstu, jednak lepiej otworzyć je w programie Internet Explorer, ponieważ IE wstępnie je formatuje do czytelniejszej postaci. Poniżej przedstawiono przykładowy fragment pliku JPK_FA_2013-07.xml wyświetlony w programie IE11.