Program FakturyMbG w wersji 1.0.00 do wystawiania faktur.
Program fakturujący FakturyMbG i finansowo-księgowy Fk_MbG działają w oparciu o jeden z czołowych systemów bazodanowych. MS SQL Server. Polecamy do instalacji jedną z czterech wersji: MS SQL Server 2014 (najnowsza), MS SQL Server 2012 (nowsza), albo MS SQL Server 2008 R2 (starsza) lub MS SQL Server 2005 (najstarsza).

Najnowsza wersja programu "MS SQL Server Express" dostępna pod adresem: https://msdn.microsoft.com/pl-pl/sqlserver2014express.aspx

Program "MS SQL Server 2012 Express (SQL 2012 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062. Program ściągniemy klikając przycisk "Download" dostępny pod podanym linkiem, następnie wybierając wersję 32-bitową albo 64-bitową, odpowiednią do posiadanej wersji systemu operacyjnego. SQL 2012 Express jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 10 GB danych) wersją pełnego systemu MS SQL Server 2012. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb prezentowanego programu FakturyMbG i Fk_MbG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program "MS SQL 2008 R2 Express Edition (SQL 2008 R2 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3743 po wyborze przycisku "Download" dostępnego pod podanym linkiem, wybierając wersję 32-bitową albo 64-bitową, odpowiednią do posiadanej wersji systemu operacyjnego. SQL 2008 R2 Express jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 10 GB danych) wersją pełnego systemu MS SQL Server 2008 R2. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb prezentowanego programu FakturyMbG i Fk_MbG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program FakturyMbG pozwala wprowadzać i modyfikować faktury w jednym z kilku zdefiniowanych typów. Dany typ faktury posiada kilka przypisanych właściwości, swoją numerację i oddzielną ewidencję. Poszczególne typ faktur możemy powiązać z wybranymi działami sprzedaży. Wybrane faktury możemy zapisać w drukarce fiskalnej pracującej z protokołem zgodnym z POSNET-em. Wprowadzone faktury możemy także wydrukować na papierze z nadrukowanym w dolnej części dowodem wpłaty, wtedy program wypełni stosowne pola na podstawie danych z faktury.

W trakcie wprowadzania danych potrzebnych do wydruku faktury, możemy dopisywać i edytować kartotekę kontrahentów.

Program FakturyMbG od wersji 1.1.00 pozwala utworzyć przy podanych zastrzeżeniach Jednolity Plik Kontrolny z wystawionych faktur.

Instalacje programu możemy wykonać dopiero, gdy mamy zainstalowany MS SQL Server i utworzoną bazę FkMg. Bazę "FkMG" tworzy w trakcie instalacji program Fk_MbG. Program FakturyMbG w wersji 1.1.00 (lub wyższej) wymaga instalacji programu Fk_MbG również w wesji 1.1.00 (lub wyższej). Więcej o instalacji w podrozdziale Instalacja i ustawienia początkowe.

Jeśli zainstalowaliśmy poprawnie Fk_MbG i powiodła się procedura utworzenia wszystkich potrzebnych obiektów programu FakturyMbG wykonywana w trakcie instalacji programu, to następnie definiujemy firmy, lata bilansowe i m-ce księgowe dla których będziemy tworzyć faktury i drukować na ich podstawie rejestr sprzedaży.


Autor przyjął założenie, że Użytkownicy programu posiadają pewną wiedzę i umiejętności w obsłudze komputera i systemów operacyjnych z rodziny Windows. Autor ma świadomość i przeprasza Użytkowników za nie w pełni i nie we wszystkich przypadkach wystarczający plik pomocy dołączony do programu. Będzie się starał go poprawiać i rozbudowywać w kolejnych wersjach programu. Wszelkie uwagi dotyczące programu proszę kierować na adres:

Usługi Komputerowe "MaGaBit"
            Maciej Gabrysiak
07-410 Ostrołęka, ul. M. Korzeniowskiej 16
tel. 29 643-20-34  kom. 602-885-310
e-mail:


Minimalne wymagania sprzętowe do pracy z programem:

Komputer IBM PC z procesorem minimum Pentium 1000 MHz lub kompatybilnym, wyposażony w system operacyjny Windows XP albo nowszy (zalecany Windows 7 32-bitowy), 512 MB RAM (zalecane 2048 MB im więcej tym lepiej), kartę graficzną i monitor o rozdzielczości 800x600  lub wyższej (zalecana rozdzielczość 1024x768 lepiej większa), dysk twardy o wielkości zależnej od ilości przetwarzanych danych (minimalna wielkość wolnego miejsca na dysku po zainstalowaniu MS SQL Servera i programu FakturyMbG to 350 MB). Do wydruków pożądana jest drukarka laserowa lub atramentowa (zalecana laserowa). Ponadto wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (polecane: Firefox, Chrome).

Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w kolejnych wersjach programu. Wersja 1.0.00 programu została po raz pierwszy udostępniona 12 maja 2012 roku.