Program Finansowo-Księgowy "Fk_MG" w wersji 1.1.07 do prowadzenia pełnej księgowości
System Finansowo-Księgowy Fk_MG działa w oparciu o najlepszy (zdaniem autora i nie tylko jego) system bazodanowy firmy Oracle. Program "Oracle Database 11g Express Edition (Oracle Database XE)" firma Oracle udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html po zaakceptowaniu "OTN licencji" dostępnej pod podanym linkiem. Oracle Database XE jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 11 GB danych) wersją pełnego systemu Oracle 11g. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i średnich oraz większości dużych (dla potrzeb prezentowanego programu Fk_MG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program finansowo-księgowy Fk_MG pozwala prowadzić pełną księgowość. Program Fk_MG pozwala wprowadzać i modyfikować Zakładowy Plan Kont (tabela "Konta") i w oparciu o niego wszystkie zdarzenia gospodarcze w firmie w ujęciu finansowo-księgowym. Księgowane zdarzenia gospodarcze podzielone są na paczki zwane tutaj "Poleceniami Księgowania". Polecenia Księgowania zapisywane są w podstawowej tabeli systemu nazwanej "FkObroty".
Można również wprowadzać i drukować rejestr zakupu lub sprzedaży. W trakcie wprowadzania faktur do rejestru, możemy dopisywać i edytować kartotekę kontrahentów, oraz wzorcową tabele dekretacji dla półautomatycznego utworzenia polecenia księgowania z wprowadzonych faktur w rejestrze zakupu / sprzedaży.

Na podstawie wprowadzonych PK program sporządza różne zestawienia w tym stanów i obrotów księgi rachunkowej (analitycznej) oraz księgi głównej (syntetycznej) oraz pozwala na wygodną analizę rozrachunków nierozliczonych i drukowanie wezwań do uzgodnienia sald na koniec wybranego okresu lub wezwań do zapłaty lub not odsetkowych za nieterminowe zapłaty. Po zdefiniowaniu parametrów, program umożliwia wydruk rachunku wyników.

Wprowadzając odpowiednie parametry, możemy wykonać na ich podstawie automatyczne rozliczenie kosztów ogólnozakładowych czy wydziałowych lub dowolne przeksięgowanie z jednych kont na inne np. przeksięgowanie sald kont kosztów i sprzedaży na konto wyniku finansowego. Parametry wprowadzamy tylko raz i dopóki nie zmienimy planu kont, w każdej chwili możemy wywołać "PK z rozliczenia" które utworzy nam polecenie księgowania, zależne od tego, co podamy w parametrach np. rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych.

Gdy instalacja programu Fk_MG się nie powiedzie (nie zostanie utworzony użytkownik MG_FK i jego obiekty), to należy najpierw sprawdzić czy da się połączyć z bazą poprzez przeglądarkę internetową i adres: http://localhost:8080/apex/. Jako [Username] możemy podać "sys" albo "system", a [Password] to hasło które podajemy w trakcie instalacji bazy Oracla. Następnie należy ustawić (sprawdzić) Ustawienia - "Połączenie do bazy Oracla".

Jeśli zainstalowaliśmy poprawnie Oracla i powiodła się procedura utworzenia wszystkich potrzebnych tabel programu Fk_MG wykonywana w trakcie instalacji systemu Finansowo-Księgowego, to następnie definiujemy firmy, lata bilansowe i m-ce księgowe dla których będziemy wprowadzać obroty.


Autor przyjął założenie, że Użytkownicy programu posiadają pewną wiedzę i umiejętności w obsłudze komputera i systemów operacyjnych z rodziny Windows. Autor ma świadomość i przeprasza Użytkowników za nie w pełni i nie we wszystkich przypadkach wystarczający plik pomocy dołączony do programu. Będzie się starał go poprawiać i rozbudowywać w kolejnych wersjach programu. Wszelkie uwagi dotyczące programu proszę kierować na adres:

Usługi Komputerowe "MaGaBit"
            Maciej Gabrysiak
07-410 Ostrołęka, ul. M.Korzeniowskiej 16
tel. 29 643-20-34   kom. 602-885-310
e-mail:Minimalne wymagania sprzętowe do pracy z programem:

Komputer IBM PC z procesorem minimum Pentium 1000 MHz lub kompatybilnym, wyposażony w system operacyjny Windows 2000 lub XP albo nowszy, 256 MB RAM (zalecane 1024 MB lepiej więcej), kartę graficzną i monitor o rozdzielczości 800x600  lub wyższej (zalecana rozdzielczość 1024x768 lepiej większa), dysk twardy o wielkości zależnej od ilości przetwarzanych danych (minimalna wielkość wolnego miejsca na dysku po zainstalowaniu Oracle XE to 350 MB). Do wydruków pożądana jest drukarka laserowa lub atramentowa (zalecana laserowa). Ponadto wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (polecane Firefox, Chrome, Opera).
Uwaga! Sama baza Oracla może być zainstalowana na komputerze z systemem Linux.

Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w kolejnych wersjach programu. Obecna wersja programu została po raz pierwszy udostępniona 21 sierpnia 2008 roku.