O firmie MaGaBit


Firma Usługi Komputerowe "MaGaBit" istnieje od lutego 1989 roku. W tym czasie najczęściej zajmowała się pisaniem i wdrażaniem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem głównie w branży mięsnej i handlu. Wiele sprzedanych przez nas programów napisana została w języku programowania "Clipper", który z uwagi na minimalne wymagania sprzętowe, umożliwia uruchomienie tych programów praktycznie na każdym komputerze pracującym pod dowolnym z systemów operacyjnych: DOS, MS Windows 95, MS Windows 98/Me, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7 (32-bit).

Od roku 2001 zaczęliśmy przenoszenie programów na platformę typowo Windowsową. Wersje demonstracyjne dostępne w dziale "Pobieranie" zostały napisane w języku programowania "CA Visual Objects". Jest to język w pełni obiektowy ułatwiający pisanie programów niezawodnych i funkcjonalnych. Z czasem planujemy przeniesienie wszystkich naszych programów "pod Windowsa", aby w pełni wykorzystać zwiększone możliwości najnowszych komputerów pracujących pod zalecanym przez nas systemem Windows 7 (32-bit).

Od 2007 roku zaczeliśmy opierać swoje aplikacje o system bazodanowy firmy Oracle. Program "Oracle Database 11g Express Edition (Oracle Database XE)" firma Oracle udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html po zaakceptowaniu "OTN licencji" dostępnej pod podanym linkiem. Oracle Database 11 XE jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 11 GB danych) wersją pełnego systemu Oracle 11g. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych, większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb naszych programów) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Od 2011 roku przygotowujemy swoje programy również w wersji pod jeden z czołowych systemów bazodanowych Microsoft SQL Server. Polecamy do instalacji jedną z pięciu wersji: MS SQL Server 2016 Express (najnowsza), MS SQL Server 2014 Express (nowsza), MS SQL Server 2012 starsza, albo MS SQL Server 2008 R2 (jeszcze starsza) lub MS SQL Server 2005 (najstarsza).

Program "MS SQL Server 2012 Express (SQL 2012 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062. Program ściągniemy klikając przycisk "Download" dostępny pod podanym linkiem, następnie wybierając wersję 32-bitową albo 64-bitową, odpowiednią do posiadanej wersji systemu operacyjnego. SQL 2012 Express jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 10 GB danych) wersją pełnego systemu MS SQL Server 2012. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i większości średnich oraz niektórych dużych (dla potrzeb naszych programów) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).
Program "MS SQL 2008 R2 Express Edition (SQL 2008 R2 Express)" firma Microsoft udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3743.