Programy firmy "MaGaBit" do zarządzania przedsiębiorstwem: F-K, Faktury, Kadry,Płace, Środki trwałe, Program magazynowy / towarowy, KPiR, Kasa, Przelewy.


Wpr.rejestru zakupu
kliknij na obrazku aby powiększyć

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy wersje demonstracyjne niektórych oferowanych przez nas programów. Wersje te pozwalają w pełni zapoznać się z możliwościami programu. Zapraszamy do testowania. Udostępnione programy można testować przez 2 miesiące od daty instalacji. Jeśli jesteś zainteresowany jednym z niżej wymienionych programów, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe na dole tej strony). Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania.

Fk_MbG opis - System F-K pod MS SQL Server. Ewidencja zdarzeń finasowo-księgowych w firmie, w tym wprowadzanie i drukowanie rejestrów zakupu/sprzedaży. Sprządzanie bilansu firmy, rachunku wyników, sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania F01. Tworzenie JPK_KR i JPK_VAT. Pobierz demo

Wprow.PK

ZasobyMbG opis - Ewidencja środków trwałych pod MS SQL (licencja wielostanowiskowa). Uwzględniono metodę amortyzacji liniową, degresywną, sezonową. Automatyczne tworzenie polecenia księgowania do systemu F-K. pobierz demo

TowaryMbG opis - Ewidencja magazynowa, wystawianie: faktur sprzedaży (współpraca z drukarką fiskalną), Pz, Rw, Mm. Wydruk rejestru sprzedaży i zakupu, prawie automatyczne tworzenie Polecenia Księgowania do programu finansowo-księgowego. Tworzenie JPK_MAG i JPK_FA. Program współpracuje z MS SQL Serverem pobierz demo

WystFakt

WyciągMG opis. Program ułatwia wprowadzanie wyciągów bankowych i pozwala utworzyć z wprowadzonych pozycji Jednolity Plik Kontrolny JPK_WB. Program współpracuje z MS SQL Serverem pobierz demo

PrzelewMbG - Wprowadzanie i archiwowanie wystawianych przelewów, w tym utworzonych w programie F-K na podstawie faktur wprowadzonych w rejestrze zakupu. Eksport przygotowanych przelewów do systemu HomeBanking, poprzez który wysyłamy przelewy do naszego banku. Program wymaga MS SQL Servera pobierz demo

WystPrzel
Faktury
kliknij na obrazku aby powiększyć

FakturyMbG opis - Wystawianie faktur, rejestr sprzedaży i PK - pod MS SQL. Tworzenie JPK_FA pobierz demo

KsięgaMG opis - Podatkowa księga przychodów i rozchodów z możliwością wydruku deklaracji Pit-5 i Vat-7 pobierz demo

kontrahenci

KasaMbG opis - Wystawianie KP, KW, raport kasowy, PK - pod MS SQL pobierz demo

PłaceMG opis - Sporządzanie list płac, automatyczne dekretowanie do F-K, eksport do Płatnika pobierz demo

Lista płac

BankFk opis - Wczytywanie przelewów z banku do F-K i konfrontowanie z kartoteką rozrachunkową (pod MsSql). pobierz demo

Fk_MG opis - System Finansowo-Księgowy pod Oracle pobierz demo

TowaryMG opis - Ewidencja magazynowa, wystawianie faktur, rejestr sprzedaży i PK - pod Oracle pobierz demo

FakturyMG opis - Wystawianie faktur, rejestr sprzedaży i PK - pod Oracle pobierz demo

Kartoteka kadrowa
kliknij na obrazku aby powiększyć

KadryMG opis - Prowadzenie kartoteki kadrowej, ewidencja absencji, wydruk umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, zmiana warunków pracy, świadectwa pracy, umowy zlecenia albo o dzieło, wydruk informacji o dochodach Pit 11 albo rocznego obliczenia podatku Pit-40 pobierz demo

ZasobyMG opis - Ewidencja środków trwałych pod Oracle (licencja wielostanowiskowa) pobierz demo

KasaMG opis - Wystawianie KP, KW, raport kasowy, PK - pod Oracle pobierz demo

PrzelewMG - Ewidencja, księgowanie i HomeBanking przelewów pod Oracle pobierz demo

Rezerwy opis - Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pobierz demo

Pit5 opis - Wydruk deklaracji podatkowych i bilansu FK pobierz demo

BankDoFk - Przelewy z banku do systemu F-K pod Oracle pobierz demo

DbViewVO opis - Przeglądanie i edycja zbiorów *.dbf pobierz demo

DrukGraf opis - Program "DrukGraf" pozwala wydrukować graficznie na dowolnej drukarce zainstalowanej w systemie Windows, plików tekstowych utworzonych w programach DOS-owych pobierz demo

Programy DOS-owe:

System Finansowo-Księgowy     Zobacz screeny!
Kasa opis - Tworzenie raportów kasowych, dokumenty KW, KP
Gospodarka materiałowa opis / towarowa opis
Środki trwałe - Ewidencja środków trwałych, naliczanie amortyzacji - opis jako plik .pdf
Dokument opis - tworzenie faktur oraz innych dokumentów
Rejestr zakupu / sprzedaży - plik typu .pdf z opisem ( patrz przykładowe wydruki)