2. Ustawienie czcionki do przeglądania danych.


Od wybranej czcionki i jej rozmiaru zależeć będzie liczba wyświetlanych wierszy i kolumn danych. Im większy rozmiar czcionki tym mniej wierszy i kolumn zmieści się w oknie, ale za to będą bardziej czytelne. I na odwrót, mniejsza czcionka, więcej wierszy i kolumn widoczne, ale drobniejszym (mniejszym) drukiem. Czytelność prezentowanych danych zależy również od rodzaju czcionki, niektóre są bardziej, inne mniej czytelne przy tym samym rozmiarze. Autor poleca czcionkę [Times New Roman].

A teraz sposób wyboru: Wybieramy z głównego menu [Plik -> Wybierz czcionkę] jak pokazano na rysunku zamieszczonym niżej po lewej stronie.

       

Dostajemy odpowiedni formularz (widoczny po prawej stronie) i po dokonaniu wyboru jednej z zainstalowanych czcionek zatwierdzamy go przyciskiem [OK]. Zmiana rodzaju i wielkości czcionki zostanie zapamiętana i będzie obowiązywała do kolejnego ustawienia nowej czcionki. Powinniśmy zwrócić uwagę na [Skrypt], powinien być "Europa Środkowa", inaczej mogą być niepoprawnie wyświetlane polskie znaki takie jak "ą, ć, ę, ó, ń". Formularz do wyboru czcionki jest zależny od zainstalowanego systemu operacyjnego i czasami może się nieco różnić od tu pokazanego.