Definiowanie firmowych rachunków bankowych.


Przeglądu i ewentualnej zmiany rachunków bankowych firmy dokonamy wybierając z głównego menu [Ustawienia -> Edycja rachunków bankowych]. Aby edytować typy dokumentów, musimy się zalogować do programu (np. jako Admin) z uprawnieniami nie mniej niż "6" (administratora).

Dodać nowy rachunek możemy albo za pomocą menu kontekstowego [Dodaj rekord], albo klawiszem skrótu [Ctrl + F5]. Program utworzy nowy wiersz prawie identyczny jak ten który był wybrany przed wywołaniem polecenia dodania nowej pozycji, a symbol RACHUNKU to będzie [z]. Symbol rachunku [z] należy zmienić na jakiś inny dotychczas nie występujący, bo inaczej zablokujemy sobie możliwość dodania kolejnego rachunku.

Wartość w kolumnie "KontoKsięg" będzie wykorzystana przy tworzeniu Polecenia Księgowania jako konto przeciwstawne dla wprowadzonych pozycji wyciągu. Nr rachunku bankowego z kolumny "KontoB" zostanie wykorzystany przy tworzeniu JPK_WB, pobobnie jak "Nazwa", "Kraj" i "Waluta".

Usunąć dany wiersz możemy poprzez kontekstowe [Usuń rekord], albo klawiszem skrótu [Ctrl + F8]. Na tabelę "WyciągNag" autor wprowadził ograniczenie w postaci klucza obcego do tabeli "Banki", co oznacza, że nie da się usunąć wiersza w tabeli "Banki", jeśli dla takiego rachunku bankowego istnieje jakakolwiek pozycja w tabeli "WyciągNag".