1. Instalacja i ustawienia programu WyciągMG.


Przed instalacją programu WyciągMG musimy mieć wcześniej zainstalowany "MS SQL Server 2012" albo "MS SQL Server 2008 R2" na tym samym komputerze, gdy będziemy wykorzystywać program jednostanowiskowo, albo na dowolnym komputerze dostępnym w sieci, dla wersji programu WyciągMG wielostanowiskowej.

Do uruchomienia programu WyciągMG lub Fk_MbG musimy wcześniej zainstalować zbiór procedur i funkcji (podprogramów) bibliotecznych wykorzystywanych przez program. Podprogramy te są wykorzystywane przez większość programów firmy MaGaBit i są do ściągnięcia spod adresu InstalujWspolneMG.exe

Program WyciągMG korzysta z bazy FkMg i niektórych tabel zdefiniowanych poprzez program Fk_MbG (np. kartoteki kontrahentów lub kont księgowych). Dlatego aby zainstalować WyciągMG, musimy wcześniej zainstalować program Fk_MbG.

W trakcie instalacji programu Fk_MbG, program instalacyjny rozpakowuje wszystkie potrzebne pliki do folderu wybranego w trakcie instalacji, a następnie uruchamia sam program Fk_MbG w trybie instalacyjnym. Wyświetlane jest okno pokazane obok, z pytaniem między innymi o hasła użytkowników [sa] i [mg]. Hasło dla użytkownika [sa] nadawane jest w trakcie instalacji systemu MS SQL Server. Użytkownik [sa] może tworzyć nowych użytkowników. Takim nowym użytkownikiem systemu bazodanowego MS SQL Server będzie [mg]. Użytkownik [mg] będzie właścicielem wszystkich obiektów tworzonej bazy {FkMg] (tabel, widoków, wyzwalaczy itd.) wykorzystywanych przez program Fk_MbG. Dodatkowo zostanie utworzony użytkownik "hr" do generowania wydruków.

"Katalog podstawowy bazy" wykorzystywany jest dla robienia kopii bazy oraz ewentualnego odtworzenia z takiej kopii. Jest to folder w którym znajdują się między innymi podfoldery "Backup" i "DATA" utworzone w trakcie instalacji serwera MS SQL.

Jeśli wcześniej zainstalowaliśmy już wcześniejszą wersję programu Fk_MbG i wprowadziliśmy jakieś swoje dane, to po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zamiast przycisku [Utwórz] wybieramy [Nowa wersja], wtedy program dokona niezbędnych zmian w strukturze istniejących tabel, aby je dostosować do wymagań aktualnie instalowanej wersji.

Po zainstalowaniu programu, każde kolejne uruchomienie programu chronione jest identyfikatorem i hasłem użytkownika programu Fk_MbG. Początkowe hasło użytkownika "magabit" to 1111u i "Admin" to M114m114. Użytkownik "Admin" ma najwyższe uprawnienia, między innymi ma prawo tworzyć innych użytkowników, zmieniać im hasła i nadawać uprawnienia do programu. Tabela użytkowników jest wspólna dla programu Fk_MbG, WyciągMG i niektórych innych zainstalowanych programów firmy MaGaBit działających pod MS SQL Serverem, tzn. dodany użytkownik w jednym programie będzie dostępny i w drugim o ile nadamy mu uprawnienia do tych programów.

Istotne znaczenie ma wartość wprowadzona jako "Serwer MS SQL". Program identyfikuje połączenie do bazy MS SQL Server na podstawie nazwy komputera, na którym zainstalowano serwer bazodanowy, przykładowo "C2D-Maciek" i nazwy instancji SQL Servera (przykładowo "SqlExpress") rozdzielonej odwrotnym ukośnikiem.

Gdy podamy błędną lub nie istniejącą nazwę instalacji SQL Servera albo niewłaściwe hasło użytkownika [sa], to program nie utworzy bazy [FkMg] i nie będzie możliwe eksploatowanie programu. W takim przypadku musimy sprawdzić istniejącą instancje MS SQL Servera i ewentualnie ponownie zainstalować system bazodanowy. Przy instalacji programu Microsoft SQL Server powinniśmy wybrać sposób uwierzytelnienia mieszany, tzn. zarówno poprzez system Windows jak i poprzez serwer bazodanowy.
W sytuacji, gdy program w trakcie istalacji zgłaszał błędy (z powodów w/w) i nie utworzył bazy [FkMg] możemy ponownie uruchomić program instalacyjny "InstalujFkMbG", albo uruchomić program "Fk_MbG" w trybie instalacyjnym. Możemy to wykonać wpisując w wierszu [Start -> Uruchom] następujące przykładowe polecenie:

C:\MaGaBit\Fk.MbG\Fk_MbG.Exe   UtworzMG_FK

W trakcie instalacji programu WyciągMG, program instalacyjny rozpakowuje wszystkie potrzebne pliki do folderu wybranego w trakcie instalacji, a następnie uruchamia sam program WyciągMG w trybie instalacyjnym. Program zapyta nas, czy w systemie MS SQL istnieje baza FkMg. Jeśli wcześniej nie zainstalowaliśmy programu Fk_MbG, to powinniśmy odpowiedzieć na to pytanie "Nie" i zainstalować najpierw program Fk_MbG.
W przypadku wybrania odpowiedzi "Tak", pojawi się okno z pytaniem o hasło użytkownika [mg] bazy FkMg systemu bazodanowego MS SQL Server. Hasło to musi być identyczne z tym podanym w trakcie instalacji programu Fk_MbG. Autor sugeruje, aby pozostawić niezmienione hasło proponowane przez programy Fk_MbG i WyciągMG.

Gdy instalacja tabel programu WyciągMG nie powiodła się, np. z powodu braku dostępu do instancji bazy MS SQL określonej w pliku "WyciągMG.ini" w werszu [cServer=....], to proszę skopiować istniejący zapis z pliku "C:\MaGaBit\Fk.MbG\Fk_MbG.ini" dla wiersza "cServer=...." do pliku "WyciągMG.ini", zastępując zawartość wcześniej istniejącą. Następnie można ponownie uruchomić program instalacyjny, albo sam program WyciągMG w trybie instalacyjnym. Możemy to wykonać wpisując w wierszu [Start -> Uruchom] następujące przykładowe polecenie:

C:\MaGaBit\Wyciag\WyciagMG.Exe   UtworzMG_FK

Jeśli nie mamy zamiaru użytkować programu Fk_MbG, to po zainstalowaniu programu Fk_MbG i WyciągMG, możemy Fk_MbG odinstalować, bo tabele utworzone w MS SQL-u programem Fk_MbG pozostaną.

Po zainstalowaniu programu możemy uruchomić procedurę "Plik -> Parametry programu" i ustawić katalog zewnętrzny i standard kodowania polskich znaków. "Połączenie ODBC do bazy SQL" może być (po jego wcześniejszym zdefiniowaniu) wykorzystane przez informatyka do działań wykraczających poza prezentowany program (w menu "Plik -> Tools").

      

Folder ze zbiorami zewnętrznymi jest wykorzystywany dla określenia katalogu ze zbiorami DOS-owych programów firmy "MaGaBit" dla potrzeb zaimportowania kartoteki kontrahentów ze zbioru KONTRAHE.DBF. Podobnie "Standard polskich znaków zewnętrznych" wykorzystywany jest przy imporcie plików dla dokonania automatycznej konwersji polskich znaków.

Możemy ustawić, czy główne okno programu ma być otwierane maksymalnie powiększone (domyślnie ustawione na "Tak").

Po zmianie jakiegoś parametru musimy kliknąć przycisk [Zapisz]. Do zmiany parametrów musimy się zalogować do programu z uprawnieniami administratora np. jako "Admin"

Jeśli chcielibyśmy mieć dostęp do tabel programu WyciągMG i Fk_MbG z innego komputera, to powinniśmy udostępnić folder na komputerze na którym zainstalowano program (lepiej jego katalog nadrzędny np. MaGaBit), a na dodatkowym komputerze zmapować ten folder np. pod symbolem dysku sieciowego "M:" i zainstalować klienta bazy [FkMg]. W takim wypadku musimy wykupić licencję na program WyciągMG w wersji wielostanowiskowej.