Parametry programu WyciągMG.

Obsługa programu została zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024x768. Oznacza to, że przy takiej rozdzielczości (lub większej) będzie najwygodniejsza praca z tym programem. Rozdzielczość można sprawdzić i zmienić poleceniem systemu operacyjnego [Panel sterowania -> Ekran].

Ostrzeżenie !   Ustawienie zbyt dużej rozdzielczości w stosunku do możliwości własnego monitora może spowodować, że wyświetlane na ekranie będą zupełnie nieczytelne pasy lub linie. Może to dotyczyć starych monitorów, zakupionych w 2000 roku lub wcześniej. W takiej sytuacji trzeba przywrócić niższą rozdzielczość po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym.

Pozostałe parametry programu omówiono we wcześniejszym podrozdziale "Instalacja i ustawienia".