Utworzenie polecenia księgowania z wybranego wyciągu bankowego.


Najpierw musimy wybrać firmę, rok i miesiąc księgowy, oraz rachunek bankowy tak jak to opisano w Wprowadzanie wyciągów. Następnie w oknie "Wyciąg bankowy do rachunku ..." wybieramy datę naszego wyciągu, dla którego przyciskiem [Utwórz PK]. utworzymy Polecenie Księgowania.

Numer polecenia księgowania program ustala na podstawie wiersza "NrPk" z tabeli "Stale.Dbf" i symbolu rachunku bankowego, oraz dnia którego dotyczy wyciąg.
Jeśli wcześniej już utworzyliśmy polecenie księgowania z danego wyciągu, to pojawi się stosowne ostrzeżenie i jeśli wybierzemy kontynuacje, to PK o tym numerze zostanie usunięte z tabeli "FkObroty" i ponownie utworzone z pozycji wybranego wyciągu, które zostały zaznaczone w kolumnie "Księgować?", pomijając wiersze które nie mają "ptaszka" w kolumnie [Księgować ?].

Polecenie księgowania tworzone jest na podstawie widoku "viWyciagi", powstałego z połączenia tabel: "WyciągNag", "WyciągPoz", "Kontrahe" oraz "Banki".

W trakcie tworzenia PK może się zdarzyć sytuacja, że pojawi się konto analityczne, którego nie było dotychczas w naszym systemie finansowo-księgowym. W takim wypadku program otworzy nam "okno", w którym możemy takie konto dodać, nadając mu nazwę i typ konta (najczęściej "Rozrachunkowe" lub "Zwykłe").