4. Zarządzanie użytkownikami programu WyciągMG i nadawanie uprawnień.


Dostęp do widoku viUsersUpraw (połączonych tabel Users, UserUpraw i Programy) w którym widzimy wszystkich zdefiniowanych użytkowników i ich uprawnienia do poszczególnych programów firmy MaGaBit uzyskamy z głównego menu [Ustawienia -> Zarządzaj użytkownikami] po zalogowaniu się do programu z uprawnieniami administratora (poziom uprawnień "7").

Poziom "1" uprawnia jedynie do przeglądania tabel, nie umożliwia wprowadzania danych dla których minimalny poziom uprawnień to "2". Minimalny poziom uprawnień dla zmiany lub usunięcia zatwierdzonego dokumentu to "6". Jakiekolwiek zmiany można dokonywać tylko pod warunkiem, że wybrany rok i miesiąc nie zostały zablokowane przez administratora (poziom uprawnień "7").

Za pomocą menu przypisanego do okna zarządzania użytkownikami w kolumnie [Zarządzaj użytkownikami] możemy dodać, usunąć lub zmienić dane wybranego użytkownika, albo w kolumnie [Prawa do programów] nadać odpowiednie uprawnienia wybranemu użytkownikowi dla zainstalowanych programów.

Poniżej przedstawiono przykładowe okno za pomocą którego możemy zmienić imię, nazwisko i hasło użytkownika o identyfikatorze "K5". Hasło musimy wprowadzić dwa razy, aby uniknąć pomyłek. Za pomocą kontrolki "Data wygaśnięcia hasła" możemy podać datę po której dany użytkownik nie będzie mógł się zalogować do programu. Data 2399.12.31 oznacza, że hasło nigdy nie wygasa.