1. Wybór drukarki dla programu


Aby można wydrukować cokolwiek w tym programie musi być poprawnie zainstalowany w systemie operacyjnym odpowiedni sterownik posiadanej przez nas drukarki. W przypadku braku możliwości wydruku należy sprawdzić, czy z innych programów Windosowych (np. Word-a, Excel-a, OpenOffice, Płatnik) można drukować. W razie potrzeby w menu systemowym drukarek usunąć istniejącą drukarkę i ponownie ją zainstalować.

Jeśli w sposób opisany poniżej nie wybierzemy żadnej drukarki, to program będzie drukował na drukarce ustawionej w systemie Windows jako domyślna lub drukarce wybranej bezpośrednio przed wydrukiem. Jeśli dokonamy wyboru, to program będzie pamiętał to ustawienie, aż do kolejnej zmiany, niezależnie od ustawionej w systemie drukarki domyślnej.

A teraz sposób wyboru: Wybieramy z głównego menu [Plik -> Ustawienie drukarki] jak pokazano na rysunku zamieszczonym niżej po lewej stronie.

       

Dostajemy odpowiedni formularz (widoczny po prawej stronie) i po dokonaniu wyboru jednej z zainstalowanych drukarek zatwierdzamy go przyciskiem [OK]. Formularz do wyboru drukarki jest zależny od zainstalowanego systemu operacyjnego i niekiedy może się nieco różnić od tu pokazanego.