Wydruk wyciągów bankowych.


Wydruk wyciągów bankowych dokonujemy w ramach wybranego miesiąca księgowego i wybranego rachunku. Podgląd wydruku uzyskamy wybierając z głównego menu [Wprowadzanie -> Wydruk wyciągów] .

W oknie podglądu wydruku za pomocą ikonki [ze strzałką w prawo] albo [Page Down] możemy obejrzeć następną stronę wydruku, a ikonką [ze strzałką w lewo] lub [Page Up] wrócimy z powrotem do poprzedniej strony. Natomiast ikonką [ze strzałką w prawo i kreseczką] lub [End] możemy skoczyć do ostatniej strony wydruku, a ikonką [ze strzałką w lewo i kreseczka] lub [Home] na początek. Klawiszami [strzałek góra dół] możemy przewinąć aktualną stronę odpowiednio do góry lub na dół.

Możemy ocenić na ekranie czy wydruk będzie poprawny, jeśli tak to ikonką drukarki możemy kontynuować wydruk. Pojawi się jeszcze jedno okno w którym możemy ustalić na którą z dostępnych w komputerze drukarek mamy drukować (domyślnie na drukarkę wybraną w programie lub domyślną Windowsa gdy nie ustawiono w programie).

Proszę zwrócić uwagę na ikonkę z dwoma zielonymi strzałkami. Po kliknięciu na niej możemy wybrać nr wyciągów do wydruku, domyślnie wszystkich.

Ikonką [+ w kółeczku] możemy powiększyć widok wydruku, a ikonką [- w kółeczku] możemy zmniejszyć widok wydruku. Klikając "myszą" na oknie wydruku, albo na jednej z ikonek w postaci "kartki papieru", możemy zmieniać wielkość podglądu wydruku.

Klikając ikonkę dyskietki możemy zapisać wydruk do jednego z kilku dostępnych rodzajów zbioru. Szczególnie warta polecenia jest możliwość zapisania do zbioru typu [*.Pdf] lub [*.xls] tj. Excel-a. Klikając ikonkę "listu" (pierwsza ikonka po prawej stronie dyskietki) możemy nasz raport wysłać jako załącznik e-maila w postaci pliku typu [.pdf].