5. Prawa autorskie do programu ZasobyMG do ewidencji środków trwałych


Prawa autorskie do programu "ZasobyMG firmy MaGaBit" zwanego dalej Oprogramowaniem przysługują Producentowi, którym jest firma: Usługi Komputerowe "MaGaBit" Maciej Gabrysiak, 07-410 Ostrołęka, ul.Marii Korzeniowskiej 16. Oprogramowanie to chronione jest ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) , a także ustawą z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny art.278 (Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami).

Nabywca nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, wynajmowania, wypożyczania, przesyłania czy rozprowadzania programu w całości, jego fragmentów lub kopii. Zabrania się jakichkolwiek prób rekompilacji, odczytania, wykorzystania kodów źródłowych oprogramowania.

Producent udziela prawa do użytkowania Oprogramowania na jednym stanowisku komputerowym w tym samym czasie, wszystkim Nabywcom, którzy kupili oprogramowania u Producenta. Gdy zachodzi potrzeba użycia programu na więcej niż jednym komputerze należy zakupić u Producenta koleją licencję, albo wersję wielostanowiskową. Wykorzystywanie oprogramowania bez licencji Producenta jest zabronione.

Licencja wystawiona na firmę: Usługi Komputerowe "MaGaBit" oznacza wersję TESTOWĄ z prawem do zapoznania się z programem w ciągu 2 miesięcy od dnia zainstalowania. Po tym terminie należy zakupić program lub usunąć z komputera (odinstalować).

Użytkownicy którzy zakupili program u Producenta, mają prawo do bezpłatnej aktualizacji do wersji 1.0.x , gdzie x oznacza dowolną liczbę od 0 do 999.

Ograniczenie odpowiedzialności.
Producent nie gwarantuje, że Oprogramowanie spełni wszystkie oczekiwania Nabywcy lub, że jego działanie będzie całkowicie wolne od błędów, mimo dołożenia należytej staranności przy jego tworzeniu. Nabywca ponosi całe ryzyko związane z wynikami działania programu i użycia zakupionego oprogramowania do określonego celu.

-------------------------------------------------------------
Autor: Maciej Gabrysiak
Usługi Komputerowe "MaGaBit"
07-410 Ostrołęka, ul. M.Korzeniowskiej 16

tel.            29 64-320-34
komórkowy: 602-885-310
e-mail:
-------------------------------------------------------------