Opis programu "ZasobyMG" w wersji 1.0.00 do ewidencji środków trwałych

Wprowadzenie

Wprowadzanie dokumentów: OT, PT, LT, naliczenie amortyzacji, wydruk kartoteki środków trwałych i tworzenie polecenia księgowania.

System pomocy, który właśnie przeglądasz, dostępny jest podczas pracy z programem po naciśnięciu klawisza [F1] lub przez wybranie z głównego paska menu programu. Możesz również korzystać z pomocy kontekstowej po naciśnięciu [Shift+F1] i następnie wskazaniu obiektu w stosunku do którego chcesz uzyskać pomoc.

Zapis [Shift+F1] oznacza, że najpierw naciskamy i trzymamy naciśnięty klawisz [Shift], a następnie klikamy klawisz [F1]. Naciśnięcie przycisku [Start], widocznego w górnej części ekranu z pomocą, przeniesie Cię zawsze z powrotem do tego miejsca. Natomiast przycisk [Strzałka w lewo] lub klawisz [Alt+Strzałka w lewo] do poprzednio oglądanego ekranu pomocy.

Program ZasobyMG i Fk_MG działają w oparciu o najlepszy (zdaniem autora i nie tylko jego) system bazodanowy firmy Oracle. Program "Oracle Database 10g Express Edition (Oracle Database XE)" firma Oracle udostępnia użytkownikom końcowym bezpłatnie pod adresem www: http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html po zaakceptowaniu "OTN licencji" dostępnej pod podanym linkiem. Oracle Database XE jest uproszczoną (do pojedynczego procesora i 4 GB danych) wersją pełnego systemu Oracle 10g. Uproszczona wersja dla wszystkich firm małych i średnich oraz większości dużych (dla potrzeb prezentowanego programu ZasobyMG i Fk_MG) będzie wystarczająca. W miarę potrzeb będzie możliwe bez większych problemów przejście na wersję pełną (płatną).

Program ZasobyMG pozwala założyć i modyfikować kartotekę środków trwałych firmy i naliczać amortyzację za poszczególne miesiące. Użytkownik wybiera jeden ze sposobów amortyzacji: metodą liniowa, degresywną, jednorazową lub amortyzacje sezonową. Każdy środek trwały może posiadać swój szczegółowy opis. W dowolnej chwili możemy wydrukować kartotekę środków trwałych z wartościami amortyzacji aktualnymi dla wybranego miesiąca. Kartotekę możemy wydrukować w układzie grup i numerów inwentarzowych, albo symboli użytkowników (miejsc użytkowania) środków trwałych. Możemy także wydrukować tabelę z wartościami amortyzacji w poszczególnych miesiącach roku dla wszystkich posiadanych środków trwałych.

Z wartości amortyzacji danego miesiąca możemy utworzyć kompletne Polecenie Księgowania do systemu Fk_MG. W trakcie wprowadzania danych potrzebnych do założenia kartoteki środków trwałych, możemy dopisywać i edytować kartotekę użytkowników.

Gdy instalacja programu ZasobyMG się nie powiedzie (nie zostaną utworzone tabele "SrTrObro", "SrTrKart" i pozostałe obiekty programu ZasobyMG), to należy najpierw sprawdzić czy da się połączyć z bazą poprzez przeglądarkę internetową i adres: http://localhost:8080/apex/. Jako [Username] możemy podać "sys" albo "system", a [Password] to hasło które podajemy w trakcie instalacji bazy Oracla. Następnie należy ustawić (sprawdzić) Ustawienia - "Połączenie do bazy Oracla".

Jeśli zainstalowaliśmy poprawnie Oracla i powiodła się procedura utworzenia wszystkich potrzebnych tabel programu ZasobyMG wykonywana w trakcie instalacji programu, to następnie definiujemy firmy, lata bilansowe i m-ce księgowe dla których będziemy tworzyć kartotekę środków trwałych.


Autor przyjął założenie, że Użytkownicy programu posiadają pewną wiedzę i umiejętności w obsłudze komputera i systemów operacyjnych z rodziny Windows. Autor ma świadomość i przeprasza Użytkowników za nie w pełni i nie we wszystkich przypadkach wystarczający plik pomocy dołączony do programu. Będzie się starał go poprawiać i rozbudowywać w kolejnych wersjach programu. Wszelkie uwagi dotyczące programu proszę kierować na adres:

Usługi Komputerowe "MaGaBit"
            Maciej Gabrysiak
07-410 Ostrołęka, ul. M.Korzeniowskiej 16
tel. 29 643-20-34   kom. 602-885-310
e-mail:Minimalne wymagania sprzętowe do pracy z programem:

Komputer IBM PC z procesorem minimum Pentium 1000 MHz lub kompatybilnym, wyposażony w system operacyjny Windows XP albo nowszy (zalecany Windows 7 32-bitowy), 256 MB RAM (zalecane 2048 MB im więcej tym lepiej), kartę graficzną i monitor o rozdzielczości 800x600  lub wyższej (zalecana rozdzielczość 1024x768 lepiej większa), dysk twardy o wielkości zależnej od ilości przetwarzanych danych (minimalna wielkość wolnego miejsca na dysku po zainstalowaniu Oracle XE i programu ZasobyMG to 350 MB). Do wydruków pożądana jest drukarka laserowa lub atramentowa (zalecana laserowa). Ponadto wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (polecane: Firefox, Chrome).

Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w kolejnych wersjach programu. Obecna wersja programu została po raz pierwszy udostępniona 2 października 2009 roku.