Opis zmian w programie Fk_MG


Poniżej opisano ostatnio wprowadzone zmiany w programie Fk_MG (najniżej są najstarsze):

42. Dnia 2015.07.24 w wersji 1.2.13 dodano datę księgowania do tabeli FkObroty.

41. Dnia 2014.04.25 w wersji 1.2.12 dodano do pliku Fk_MG.ini parametr o nazwie "Kolor2Browsera", którego domyślna wartość równa "Turkusowy" oznacza, że dane wyświetlane w postacji tabel, będą miały co czwarty wiersz właśnie taki kolor. Dopuszczalne pozostałe wartości to: "Szary" i "Jasny". Wartość "Szary" oznacza co drugi wiersz w kolorze szarym, a "Jasny" jednolity biały kolor.

40. W dniu 2013.10.04 w wersji 1.2.11 dodano stawkę Vatu: "ov" odwrócony Vat ozn. towary lub usługi przy sprzedaży których nie nalicza się podatku, a obowiązek naliczenia podatku Vat od zakupu ciąży na nabywcy.

39. W dniu 2013.09.10 w wersji 1.2.10 zmieniono sprawdzanie pozycji zbilansowanych w procedurze [Rozrachunki -> Sprawdź poprawność zbilansowanych] (uwzględniono wszyskie pozycje rozrachunkowe).

38. W dniu 2013.02.27 w wersji 1.2.09 zrezygnowano z używania materializowanych widoków (przystosowano program do Oracle 11 Express Edition).

37. W dniu 2012.12.07 w wersji 1.2.08 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 2.9b).

36. W wersji 1.2.7 dnia 2012-08-03 rozszerzono kontrolę istniejących numerów faktur danego kontrahenta na wszystkie typy rejestru w ramach wybranego roku.

35. 12 września 2011 r. w wersji 1.2.6 dodano możliwość przekształcenia wygenerowania BO dla nowej firmy na podstawie wybranego miesiąca.

34. 21 sierpnia 2011 r. w wersji 1.2.5 dodano możliwość przekształcenia tabel FkObroty i ObrotyRej w tabele partycjonowane (w płatnej wersji systemu bazodanowego Oracle).

33. 9 maja 2011 r. w wersji 1.2.4 dodano wydruk sprawozdania F01.

32. 25 marca 2011 r. w wersji 1.2.3 dodano do tabeli Stale.Dbf parametr "KonTreNip", w którym podajemy konto syntetyczne dla którego program w pole Treść wstawi NIP kontrahenta.

31. 7 lutego 2011 r. w wersji 1.2.2 dodano wydruk Rachunku Zysków i Strat w wariancie kalkulacyjnym.

30. 17 stycznia 2011 r. w wersji 1.2.1 dodano wydruk Rachunku Zysków i Strat w wariancie porównawczym, oraz dodano możliwość przepisania tabeli DaneDruku (definicje: "Bilansu firmy", "Spr. z PŚP"" i "Rachunku Zysków i Strat") z firmy "A" na aktualnie wybraną.

29. 16 października 2010 r. w wersji 1.2.0 dodano obsługę stawek VAT na rok 2011 (8%, 23%).

28. 5 października 2010 r. w wersji 1.1.22 dodano możliwość utworzenia BO ze starych obrotów z dowolnie wybranego miesiąca.

27. 11 maja 2010 r. w wersji 1.1.21 przy wprowadzaniu faktur zakupu dodano wybór nr rachumku bankowego z którego chcemy realizować przelewy.

26. 16 marca 2010 r. w wersji 1.1.20 dodano tabelę użytkowników dopuszczonych do uruchamiania programu i nadania im odpowiednich praw (Pomoc -> Zarządzanie użytkownikami).

25. 31 grudnia 2009 r. w wersji 1.1.19 dodano podgląd kwoty przelewów gotowych do eksportu z rejestru zakupu z wybraną datą zapłaty (Wprowadzanie -> Rejestry -> Kwota eksportu).

24. 17 grudnia 2009 r. w wersji 1.1.18 Zapisano numer wersji programu w tabeli "Programy" w bazie Oracla.

23. 9 grudnia 2009 r. w wersji 1.1.17 dokonano technicznych zmian związanych z zapisem w rejestrze systemowym. Dodatkowo umożliwiono eksport wybranych PK do pliku FkObrNew.Dbf , co można wykorzystać do przeniesienia PK z jednego miesiąca do innego.

22. 8 października 2009 r. w wersji 1.1.16 przystosowano program do pracy wielostanowiskowej. Opis w podrozdziale "Instalacja i ustawienia".

21. 7 września 2009 r. w wersji 1.1.15 dodano możliwość wydruku wszystkich obrotów (do wybranego miesiąca włącznie) z tabeli ObrotyRej, dla wybranych kontrahentów (Wydruki -> Rejestr zakupu/sprzedaży -> Kontrahenta).

20. 23 lipca 2009 r. w wersji 1.1.14 dodano szukanie podanej kwoty w obrotach tabeli FkObroty dla wybranego roku, do wybranego miesiąca włącznie.

19. 17 stycznia 2009 r. w wersji 1.1.13 rozszerzono dopuszczalną długość pól konto i nr faktury dołączanych PK z plików. Zamiast dotychczasowych odpowiednio 9 i 8 jest 20 dla konta i 14 dla nr faktury.

18. 15 grudnia 2008 r. w wersji 1.1.12 zaostrzono kontrolę wprowadzanego pola "Typ" w rejestrach.

17. 8 grudnia 2008 r. w wersji 1.1.11 dodano do tabeli Stale.Dbf parametr "NrRachBan", który może przyjmować wartość 1 albo 2 albo 3. Jest to nr kolejny firmowego rachunku bankowego w tabeli Przelewy.

16. 17 listopada 2008 r. w wersji 1.1.10 dodano do tabeli Stale.Dbf parametr "RejNrPoz". Jeśli nadamy mu wartość TAK, to sami będziemy mogli wprowadzać nowy nr pozycji rejestru, gdy NIE (wartość domyślna), to program nada nr pozycji za pomocą "sekwencji". Zmieniono sposób ustalania nr PK z rejestrów. Do domyślnego nr PK z tabeli TypyRej program doda nr miesiąca księgowego.

15. 20 października 2008 r. w wersji 1.1.9 zmieniono wprowadzanie treści księgowanej pozycji Polecenia Księgowania. Domyślną treść dla PK użytkownik może sam ustawić w trakcie wprowadzania PK, wybierając z menu [Wprowadzanie-> Ustalenie treści]. W oknie które się pojawi możemy wpisać w 12 wierszach dowolną nam potrzebną treść, którą następnie będziemy mogli przywołać w kontrolce ComboBox wpisując pierwsze litery żądanej pozycji.

14. 08 października 2008 r. udostępniono wersję 1.1.8 programu FK_MG, w której można zapisywać kwoty z faktur zakupu do tabeli MG_FK.Przelewy, gdy w stałych dla parametru PathPrzel podamy jako wartość: "Oracle.Przelewy". Dodatkowy program PrzelewMG umożliwi przeniesienie tych kwot do systemu HomeBankingu, a potem automatyczne utworzy polecenie księgowania z wystawionych przelewów. Dodano kolumny [RozN] i [Tytułem] do tabeli Kontrahe. W polu [RozN] podajemy konto syntetyczne dla należności F-K, a w polu [Tytułem] domyślną treść w przelewach dla danego kontrahenta.

13. 22 sierpnia 2008 r. udostępniono wersję 1.1.7 programu FK_MG, w której dodano możliwość wydruku sprawozdania z Przepływu ¦rodków Pieniężnych i Bilansu firmy na podstawie wprowadzonych parametrów.

12. 24 czerwca 2008 r. udostępniono wersję 1.1.6 programu FK_MG, w której dodano do tabeli Param, Wynik, Koszty i Rozlicz kolumnę "Firma" i uwzględniono to w działaniu programu (możliwa pełna ewidencja dla różnych firm po zakupie stosownych licencji).

11. 9 czerwca 2008 r. udostępniono wersję 1.1.5 programu FK_MG, w której dodano do tabeli DekretRej kolumnę "Firma" i umożliwiono oddzielną dekretację dla poszczególnych firm.

10. 3 czerwca 2008 r. udostępniono wersję 1.1.4 programu FK_MG, w której dodano do tabeli Kontrahe kolumnę "Firma" i związano kontrahentów w wybraną firmą.

9. 23 maja 2008 r. udostępniono wersję 1.1.3 programu FK_MG, w której dodano możliwość wykonania niektórych wydruków na drukarkach znakowych (mozaikowych). Są to te wydruki, które w tytule okna podglądu wydruku w nazwie raportu mają literki "Zn". Aby móc drukować na drukarkach znakowych trzeba w tabeli "Stale" w wierszu "DrukZnakow" w kolumnie "Wartość" wpisać TAK.

8. 17 kwietnia 2008 r. udostępniono wersję 1.1.2 programu FK_MG, w której dodano wydruk zadłużenia przeterminowanego z podziałem na dni zadłużenia.

7. 29 marca 2008 r. udostępniono wersję 1.1.1 programu FK_MG, w której dodano możliwość eksportu kwot z faktur zakupu do pliku Przelewy.Dbf programu Dokument w celu ich przeniesienia do systemu HomeBankingu, a następnie automatycznego utworzenia polecenia księgowania z wystawionych i potwierdzonych przelewów.

6. 17 marca 2008 r. udostępniono wersję 1.1.0 programu FK_MG, w której dodano eksport do pliku expmg.DMP danych zarządzanych przez program Fk_MG w Oraclu i możliwość ich importu w wybranym momencie.

5. 10 marca 2008 r. udostępniono wersję 1.0.4 programu FK_MG, w której dodano wydruk noty odsetkowej od nieterminowych zapłat i import tabeli dekretacyjnej z DOS-owego programu "Rejestr zakupu".

4. 25 lutego 2008 r. udostępniono wersję 1.0.3 programu FK_MG, w której dodano wydruk do potwierdzenia sald i wezwanie do zapłaty.

3. 4 lutego 2008 r. udostępniono wersję 1.0.2 programu FK_MG, w której dodano rozliczanie kosztów.

2. 7 stycznia 2008 r. udostępniono wersję 1.0.1 programu FK_MG, w której dodano definiowanie kont na podstawie których program wydrukuje rachunek wyników.

1. 20 grudnia 2007 r. udostępniono pierwszą wersję 1.0.0 programu FK_MG.