Opis zmian w programie KadryMG od dnia 2006.01.05


Poniżej opisano ostatnio wprowadzone zmiany w programie KadryMG (najniżej są najstarsze):

70. Dnia 2020.01.15 w wersji 3.4.00 zmieniono tworzony przez program plik Pit-11.xml dostosowując go do pliku kontrolnego Pit-11(25).xsd

69. Dnia 2019.12.28 w wersji 3.3.02 dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2020.

68. Dnia 2019.07.03 w wersji 3.3.01 poprawiono tworzony przez program plik Pit-11.xml dostosowując go do pliku kontrolnego Pit-11(24).xsd

67. Dnia 2019.01.19 w wersji 3.3.00 dodano druk informacji o dochodach "PIT-11" w wersji PIT-11(24) obowiązującej od 2018 roku.

66. Dnia 2018.12.08 w wersji 3.2.09 dodano do tabeli DniPracy dane z roku 2019 i PIT-11(23) w wersji obowiązującej za 2018 rok.

65. Dnia 2018.01.10 w wersji 3.2.08 dodano druk informacji o dochodach "PIT-11" w wersji PIT-11(23) obowiązującej od 2017 roku.

64. Dnia 2017.12.19 w wersji 3.2.07 dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2018.

63. Dnia 2017.01.03 w wersji 3.2.06 dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2017.

62. Dnia 2016.03.30 w wersji 3.2.05 skompilowano program z nowszą biblioteką do tworzenia wydruków (ReportManager wersja 3.1_1).

61. Dnia 2016.02.09 w wersji 3.2.04 zmodyfikowano procedurę ewidencji czasu pracy.

60. Dnia 2016.02.06 w wersji 3.2.03 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(23) obowiązującej od 2016 roku.

59. Dnia 2016.01.23 w wersji 3.2.02 zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(22) obowiązującej za 2015 rok.

58. Dnia 2015.12.30 w wersji 3.2.01 dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2016.

57. Dnia 2015.05.18 w wersji 3.2.00 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(22) obowiązującej za 2015 rok.

56. Dnia 2015.01.13 w wersji 3.1.01 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(21) obowiązującej za 2014 rok, zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(20) obowiązującej za 2014 rok. Po wyświetleniu podglądu wydruku mamy już utworzone pliki Pit11.xml (dla PIT-11) i Pit40 (dla PIT-40), które można zaimportować programem Adobe Reader poprzez interaktywny Pit-11(21)_v1-0E.pdf lub odpowiednio Pit-40(20)_v1-0E.pdf, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać na serwer Ministerstwa Finansów.

55. Dnia 2014.12.19 w wersji 3.1.00 dodano tworzenie pliku Pit40.xml, który można zaimportować programem Adobe Reader poprzez interaktywny Pit-40(19)_v1-0E.pdf, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać na serwer Ministerstwa Finansów. Dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2015.

54. Dnia 2014.09.10 w wersji 3.0.09 w ewidencji czasu pracy poprawiono dodawanie nowego miesiąca po przeliczeniu absencji.

53. Dnia 2014.05.01 w wersji 3.0.08 dodano do pliku KadryMG.ini parametr o nazwie "Kolor2Browsera", którego domyślna wartość równa "Turkusowy", oznacza, że dane wyświetlane w postacji tabel, będą miały co czwarty wiersz właśnie taki kolor. Dopuszczalne pozostałe wartości to: "Szary" i "Jasny". Wartość "Szary" oznacza co drugi wiersz w kolorze szarym, a "Jasny" jednolity biały kolor.

52. Dnia 2014.02.25 w wersji 3.0.07 zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(19) obowiązującej od 2014 roku.

51. Dnia 2014.02.18 w wersji 3.0.06 poprawiono strukturę tworzonego pliku Pit11.xml, którego można zaimportować programem Adobe Reader poprzez interaktywny Pit-11(20)_v1-0E.pdf, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać na serwer Ministerstwa Finansów.

50. Dnia 2014.02.04 w wersji 3.0.05 dodano procedurę ewidencji czasu pracy. W pliku instalacyjnym pominięto kopiowanie danych przykładowych dla tabeli Kadry.Dbf i tabel powiązanych: HiPracy, HiStano, Rodzina, Wyksztalcenie, Kursy.

49. Dnia 2014.01.17 w wersji 3.0.04 przystosowano program do MS SQL Server 2005.

48. Dnia 2013.11.15 w wersji 3.0.03 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(20) obowiązującej od 2014 roku. Dodano do tabeli DniPracy dane za rok 2014.

47. W dniu 2013.04.10 w wersji 3.0.02 dostosowano program do wersji bazy danych MS SQL Server 2012.

46. W dniu 2013.01.24 udostępniono wersje 3.0.01 w której dodano tworzenie pliku Pit11.xml, który można zaimportować programem Adobe Reader poprzez interaktywny Pit-11(19)_v1-0E.pdf, a następnie podpisać elektronicznie i wysłać na serwer Ministerstwa Finansów.

45. W dniu 2012.12.31 udostępniono wersją 3.0.00 w której przeniesiono tabele programu kadrowego do MS SQL Servera 2008 R2.

44. Dnia 2012.03.29 w wersji 2.1.4 poprawiono wydruk sum absencji działami.

43. Dnia 2012.01.04 w wersji 2.1.3 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(19) obowiązującej od 2012 rok.

42. Dnia 2011.12.14 w wersji 2.1.2 zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(17) obowiązującej od 2012 roku.

41. Dnia 2011.06.11 w wersji 2.1.1 dodano do słownika kodów grupę "99 - Parametry wczytywane przy uruchomieniu programu KadryMG" i w niej pozycję "miejsceP". Jeśli w kolumnie "Nazwa" dla tego parametru wpiszemy cokolwiek, to na umowach o pracę, będzie się to drukowało jako miejsce wykonywania pracy, zamiast adresu firmy. Dodatkowo jeśli w typie/okresie umowy o pracę użyjemy sformuowania "&datyZatrudnienia", to program zamieni je na datę rozpoczęcia pracy.

40. Dnia 2011.03.09 w wersji 2.1.0 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(18) obowiązującej za 2011 rok.

39. Dnia 2011.01.22 w wersji 2.0.4 zaktualizowano dni pracy w 2011 roku i przystosowano program do rejestrowania programu ze strony www.e-magabit.pl

38. Dnia 2010.06.15 w wersji 2.0.3 dodano zestawienie sum absencji w poszczególnych działach dla wybranego miesiąca.

37. Dnia 2009.11.20 w wersji 2.0.2 dodano po edycji w kartotece osobowej pola "Pesel", wpisywanie daty urodzenia na podstawie nr PESEL.

36. Dnia 2009.04.16 w wersji 2.0.1 zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(16) obowiązującej za 2008 rok.

35. Dnia 2009.03.10 w wersji 2.0.0 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(17) obowiązującej za 2009 rok.

34. Dnia 2008.08.25 w wersji 1.10.10 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(16) obowiązującej za 2008 rok.

33. W dniu 2008.05.16 w wersji 1.10.9 poprawiono eksport dokumentów zgłoszeniowych. Pominięto nagłówki deklaracji RSA przy braku jakichkolwiek danych o absencjach.

32. W dniu 2008.04.29 w wersji 1.10.8 przesunięto część parametrów programu z rejestru Windows do pliku KadryMG.ini.

31. Dnia 2008.04.03 w wersji 1.10.7 rozszerzono długość pola "Nazwisko" tabeli "Kadry" do 30 znaków.

30. Dnia 2008.03.28 w wersji 1.10.6 poprawiono usuwanie umów zlecenia (o dzieło).

29. Dnia 2008.01.29 w wersji 1.10.5 poprawiono wydruk "Rozliczenie podatku za rok". Wcześniej nie uwzględniono zmiany numeracji pól wprowadzonych przez nową wersję druku "PIT-11".

28. Dnia 2008.01.15 w wersji 1.10.5 poprawiono wydruk rocznego obliczenia podatku "PIT-40". Błąd polegał na nie odliczaniu od podatku podanej ulgi na dzieci z pola "D_78".

27. Dnia 2007.12.10 w wersji 1.10.4 zmieniono druk rocznego obliczenia podatku "PIT-40" dostosowując go do wersji PIT-40(15) obowiązującej za 2007 rok.

26. Dnia 2007.11.19 w wersji 1.10.3 usunięto niepotrzebnie wyświetlaną po raz drugi kolumnę P_78 w trakcie edycji PITu-11, oraz usunięto błąd pojawiający się pod koniec importu danych z DOS-owego systemu Płac.

25. Dnia 2007.05.02 w wersji 1.10.2 dodano możliwość bardzo prostego rejestrowania (przekształcenia z wersji demostracyjnej w pełną) programu zamówionego przez internet. Wystarczy uruchomić procedurę "Pomoc -> Rejestracja programu" podać swój NIP i hasło (ustalone w trakcie zamawiania programu poprzez stronę www.magabit.com.pl), a program zrobi wszystko co potrzeba.

24. Dnia 2007.04.13 w wersji 1.10.1 zmieniono druk informacji o dochodach "PIT-11" dostosowując go do wersji PIT-11(15) obowiązującej za 2007 rok.

23. W dniu 2007.01.30 w wersji 1.9.12 poprawiono wyliczenie stażu pracy dla osób pracujących jednocześnie na więcej niż jednym etacie (okres pracy liczy się pojedynczo), zmieniono wydruk absencji (dodano kolory), oraz na wydruku stażu pracy dodano datę, przy której uzyskano prezentowaną liczbę lat. Założono, że miesiąc ma 30 dni, dlatego 12 miesięcy nie daje pełnego roku.

22. W dniu 2007.01.15 w wersji 1.9.11 poprawiono w wydruku deklaracji Pit-40 podsumowanie zaliczek na podatek. Poprawiono zarządzanie pamięcią (eliminacja błędu nr 5333).

21. W dniu 2006.12.09 w wersji 1.9.10 zmieniono druk deklaracji Pit-40 dostosowując go do wersji PIT-40 (14).

20. W dniu 2006.11.15 w wersji 1.9.9 dodano możliwość odtwarzania zarchiwizowanych zbiorów programu. Uwaga!! Odtwarzanie zamazuje dotychczasową zawartość plików.

19. Dnia 2006.06.20 w wersji 1.9.8 dodano wydruk "Świadectwa wykonywania pracy w szczególnych warunkach".

18.Dnia 2006.06.14 w wersji 1.9.7 zastosowano automatyczne przeliczanie absencji przy zamknięciu okna [Kartoteka -> Szczegóły] tylko wtedy, gdy zmieniano coś w absencjach.

17. Dnia 2006.06.03 w wersji 1.9.6 zmieniono druk deklaracji "PIT-11 / 8B" dostosowując go do wersji PIT-11/8B(14).

16. Dnia 2006.05.13 w wersji 1.9.5 dodano automatyczne przeliczanie absencji przy zamknięciu okna [Kartoteka -> Szczegóły] i poprawiono dopisywanie nowych pracowników.

15. Dnia 2006.02.18 w wersji 1.9.4 w pliku [Firma.Dbf] zastąpiono pole logiczne [ZPCh] przez pole tekstowe [PFRON] o długości 1 znaku. Do pola [PFRON] wpisujemy symbol potrzebny w deklaracji ZUS DRA w pozycji III/03 "Wniosek pracodawcy o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON i budżetu".

14. Dnia 2006.01.28 w wersji 1.9.3 zmieniono wydruki listy osób.

13. Dnia 2006.01.18 w wersji 1.9.2 zwiększono marginesy w druku "Pit-40".

12. Dnia 2006.01.10 w wersji 1.9.1 zmieniono druk "Pit-40" dostosowując go do wersji Pit-40(13).

11. Dnia 2006.01.05 w wersji 1.8.10 zmieniono treść "Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia" i zwiększono odporność na błędy wprowadzania w absencjach.